U okviru Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grad Glina, Općina Topusko i Općina Gvozd ostvarile su projekt financiran sredstvima EU pod nazivom “GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš”.

Pozivamo vas  na javnu tribinu koja će se održat 21. ožujka 2019. od 10-12 sati,u kino dvorani Hrvatskog doma u Glini, Glina, Stjepana i Antuna Radića 10.

 

Program GTG