Temeljem prijave koju je podnio gradski Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu, na Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Gradu Glini odobrena su sredstva financijske pomoći u iznosu od 250.000 kn za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta – dio nerazvrstane ceste NC 217 Gornji Viduševac – od D. Viduševca do D31 i dio NC 366 Šatornja –Pariz.