Glina 21.rujan Hrvatski dom – Međunarodni dan mira

program:
17:00 sati => likovna radionica za dijecu
18:00 sati => Hip-Hop glazbena radionica
19:00 sati => KARAOKE