Postoje anđeli bez krila. Postoje ljudi koji žive da bi pomagali drugima.
Zahvalni smo na tim ljudima svaki dan, a danas kada je Međunarodni dan Crvenog križa, posebno se želimo zahvaliti svim volonterima i zaposlenicima Crvenog križa.
Grad Glina posebno se zahvaljuje Gradskom društvu Crvenog križa Glina, koji je pogotovo u ovim teškim vremenima dao sve od sebe da dopre do svakog potrebitog građana ovog grada.

Hvala vam!