REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA:320-01/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-17

Glina, 08. prosinac 2014.

Temeljem članka 16. stavak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. –tu godinu (Službeni vjesnik broj 45/14) i 48. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13 i 22/14) donosim slijedeći

 ZAKLJUČAK

 

  1. Prihvaća se slijedeća lista potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Gline za 2014. godinu:
R.b. IME I PREZIME / ADRESA VRSTA POTPORE SVEUKUPNI TROŠAK ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV ZA POTPORU (kn) IZNOS GRADSKE POTPORE (kn)
1. STANKO POPARA, GLINA, M. GRADAC 88 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
2. PETAR ROKSANDIĆ, GLINA, BALINAC 6A Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
3. ZLATKO JELIČIĆ, GLINA, FRANJE ŽUŽEKA 16 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
4. IVICA ARAMBAŠIĆ, GLINA, G. VIDUŠEVAC 24 Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje 14.700,00 6.000,00
5. NIKOLA PETKOVIĆ, GLINA, K. TOMISLAVA 73 Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje 5.820,00 5.820,00
6. ŽELJKA TONKOVIĆ, GLINA, 06. KOLOVOZA 1995. BROJ 34 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi 9.487,08 2.371,77
7. DUŠAN KUREPA, GLINA, N. TESLE 55 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
8. SREĆKO PAVLOVIĆ, DRAGOVOLJACA DOM. RATA 24 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.000,00 800,00
9. MIHAEL BRKAŠIĆ, GLINA, VUKOVARSKA 13 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
10. GORAN CESTARIĆ, GLINA J. CRNKOVIĆA 4, Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
11. MIROSLAV ŠANTEK, GLINA, J. CRNKOVIĆA 3 Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
12. MARIO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
13. DARIO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00
14. FRANJO TOMIĆ, GLINA, MAJSKE POLJANE 69C Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi 2.500,00 1.000,00

 

  1. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Gline za 2014. godinu.
  2. Davatelj državne potpore, Grad Glina dostavit će korisnicima potpore obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
  3. Zadužuju se Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu i Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline za realizaciju ovog Zaključka.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Gline.

 

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

ZAKLJUČAK potpore za 2014.g