Grad Glina je u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)  potpisao Sporazum kojim se financira izrada projektno tehničke dokumentacije za legalizaciju i rekonstrukciju Gradske tržnice na malo u Glini. Navedenim Sporazumom UNDP financira izradu idejnog i glavnog projekta u iznosu od 100.000,00 kn.

Do sada je pribavljen idejni projekt za predmetni zahvat te je nadležnom upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo SMŽ podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Po pribavljanju pravomoćne lokacijske dozvole Grad Glina će pristupiti izradi glavnog projekta i pribavljanju potvrde na glavni projekt.Realizacija ovog projekta od velikog je značaja za Grad Glinu jer će se njime osigurati odvijanje djelatnosti tržnice na malo u Glini uz ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta sukladno važećim zakonskim propisima.

Odvijanje djelatnosti tržnice na malo u Glini je tradicija našeg područja koja se ovim projektom želi nastaviti i unaprijediti. Navedenu tržnicu koristi veliki broj poljoprivrednih proizvođača za plasman i prodaju svojih proizvoda kako sa područja Grada Gline tako i iz susjednih jedinica lokalne samouprave i SMŽ kao i veliki  broj obrtnika i malih poduzetnika. Ulaganje u ovaj gospodarski komunalni subjekt ima svoju opravdanost jer je tržnica na malo u Glini važna u cilju daljnjeg razvoja poljoprivrede i cjelokupnog  gospodarstva Grada Gline.