Larvicidni i adulticidni tretman komaraca na području Grada Gline 3. i 4 . kolovoza 2023.