Europska unija počela je primjenu LEADER programa kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. Ciljevi programa su poboljšanje kvalitete života i diversifikacija gospodarstva na ruralnim prostorima. Važan dio  navedenog programa su Lokalne akcijske grupe.

LAG (Local Action Group / Lokalna Akcijska Grupa) je tijelo osnovano u EU namijenjeno podršci ruralnih regija te objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom pristupu u cilju razvoja njihove regije.
LAG „Zrinska Gora“ nalazi se u središnjem dijelu RH i obuhvaća gradove Glinu i Petrinju te je u procesu priključenje Općine Lekenik kao trećeg člana, a osnovan je na inicijativu gradonačelnika gradova Gline i Petrinje. Područje navedenog LAG-a prostire se na 1.148,05 km². U izradi je prva Lokalna strategija razvoja LAG „Zrinska Gora“ 2011-2015. kroz koju bi se provodile smjernice pravnog okvira za pripremu provedbe LEADER programa. U LAG „Zrinska Gora“ uključeni  su predstavnici lokalne samouprave, civilnog društva, tvrtki, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, privatnih poduzeća i razvojnih agencija.