Radovi na projektu “Izgradnja dječjeg igrališta – Cvjetni trg Glina” započeli su prošli tjedan.

Vrijednosti radova je 227.514,50 kn, a planiraju se završiti do početka ljeta.

Izvođač radova je Komunalac Glina.