Na 19. sjednici Gradskog vijeća utvrđen je proračun Grada Gline za 2017. godinu u iznosu od 46.953.171 kuna.

Težište je stavljeno na razvoju, odnosno na stvaranju predispozicije za razvoj gospodarstva, održavanjem, uređenjem i gradnjom komunalne i ostale infrastrukture. Oko 31,16 mil. kuna ili 66,40 % proračunskih rashoda direktno je usmjereno u razvoj.

Sve kategorije korisnika proračunskih sredstava su zastupljene u proračunu, čak i u nešto većem iznosu nego što je to bilo prethodnih godine.

Vidljiva je briga o djeci i mladima. Kroz proračun se financiraju aktivnosti predškolskog odgoja, školske aktivnosti (kupnja udžbenika, prehrana učenika Osnovne škole, Eko škola, natjecanje učenika i nagrade najboljim učenicima, opremanje škole nastavnim sredstvima, škola plivanja, školski sportski klub), stipendiraju se deficitarna zanimanja u srednjoj školi te studenti.

Pored toga, proračun je i socijalan. Planirane su potpore za svako novorođeno dijete, vodi se briga za stare i nemoćne financiranjem preko Gradske organizacije Crvenog križa, plaćaju se troškovi stanovanja za socijalno ugrožene skupine, jednokratne pomoći za bolesne građane, podmiruju se troškovi pogreba za osobe bez srodnika te su planirane i razne druge mjere kojima se pomaže građanima slabijeg imovinskog stanja.

Kroz proračun je zastupljena i kultura kroz financiranje niza manifestacija tijekom godine te financiranjem raznih kulturnih aktivnosti kroz udruge u kulturi. Financiraju se i udruge proizašle iz Domovinskog rata koje su kroz svoje programe uključene u sve sfere društva.

U proračunu su planirane i subvencije kojima se pomaže poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzetnicima (sufinanciranje nerentabilne autobusne linije za Bučicu, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te subvencije kamate na kredite poljoprivrednicima i obrtnicima).

Rashodi za sport, religiju, vatrogastvo i ostale javne usluge osigurani su sukladno proračunskim mogućnostima.