Grad Glina partner je na projektu ”Volontiranje365” koji ima za cilj pokretanje volonterskog centra u Glini koji je nakon prvog komisijskog pregleda upućen na daljnje ocjenjivanje. Nositelj projekta prijavljenog na natječaj  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je glinska Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum”.

Cilj volonterskog centra je pružanje potpore udrugama na glinskom području kroz pomoć u organiziranju volontera i volonterskog rada, vođenja evidencije o volontiranju, pripreme plana i programa volontiranja te će s tim ciljem biti organizirane radionice i predavanja o benefitima volontiranja te volonterske akcije.

Na provedbi projekta bit će zaposlena jedna osoba, a rad centra predviđen je u Hrvatskom domu. Uz Grad Glinu partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Glina i Udruga IKS iz Petrinje. Projekt je izradila Agencija za razvoj Grada Gline.