Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline i članice/članove Gradskog vijeća Grada Gline Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline i članice/članove Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA GLINE   KLASA: 013-03/14-01/01 URBROJ: 2176/20-02-14-82 Glina, 28. ožujka 2014. godine Na temelju članka 53. točka 10., a... Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline i članice/članove Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

 

KLASA: 013-03/14-01/01
URBROJ: 2176/20-02-14-82
Glina, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 53. točka 10., a u svezi s člankom 91. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline dana 28. ožujka 2014. objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

Utvrđuje se da su rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline, objavljeni u „Večernjem listu“ 25. ožujka 2014. godine, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Gline dana 24. ožujka 2014., postali konačni na dan 28. ožujka 2014. godine.

Predsjednica:

Anita Čalić v.r.

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE
  
REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/14-01/01
URBROJ: 2176/20-02-14-81
Glina, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 53. točka 10., a u svezi s člankom 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline dana 28. ožujka 2014. objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Gline, objavljeni u „Večernjem listu“ 25. ožujka 2014. godine, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Gline dana 24. ožujka 2014., postali konačni na dan 28. ožujka 2014. godine.

Predsjednica:
Anita Čalić v.r.

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.