[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/06/konacni_rezultati_izbora_2013.pdf” target=”_blank”]KONAČNE REZULTATE IZBORA[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2176/20-02-13-178
Glina, 31.svibnja 2013.

 

Na temelju članaka 53. točka 10., a u svezi s člankom 87. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline dana 31. svibnja 2013. objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

 

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Gline, objavljeni u „Večernjem listu“, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Gline dana 28.svibnja 2013. godine, postali konačni.

Predsjednica

Katarina Žuk v.r.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA GLINE

 

 

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2176/20-02-13-179
Glina, 31.svibnja 2013.

 

Na temelju članaka 53. točka 10., a u svezi s člankom 91. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline dana 31. svibnja 2013. objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA

GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

 

Utvrđuje se da su rezultati izbora za gradonačelnika Grada Gline, objavljeni u „Večernjem listu“, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Gline dana 21.svibnja 2013. godine, postali konačni.

Predsjednica

Katarina Žuk v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA GLINE

 

 

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2176/20-02-13-180
Glina, 31.svibnja 2013.

 

Na temelju članaka 53. točka 10., a u svezi s člankom 115. i 116. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline dana 31. svibnja 2013. objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GLINE

 

Utvrđuje se da su rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Grada Gline, objavljeni u „Večernjem listu“, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Gline dana 21.svibnja 2013. godine, postali konačni.

Predsjednica

Katarina Žuk v.r.