KOMUNALAC GLINA

KOMUNALAC GLINA

KOMUNALAC GLINA

Komunalac d.o.o. zapošljava 42 djelatnika različitih kompentencija poput : pravnika, ekonomista, ing. građevine, ing. prehrambene tehnologije, građevinskih djelatnika , vozača i sl.

Od 2016. djelatnici Komunalaca aktivno odrađuju poslove građevine: grobnice, grobni okviri , opločenje staza, posebice su  ponosni na izgradnju „Crkvišta“ ( prostor nasuprot parka sa velikim zeljeznim vratima)

U protekle 3 godine asvaltirano je više od 20 km nerazvrstane ceste, također putem Komunalaca.

Komunalac Glina je izvanredni upravitelj stambenih zgrada u Glini.  U protekle 3 godine riješio je imovinsko pravne odnose, odnosno etažiranje tih zgrada na koje su građani čekali preko 20 godina.

Od 2018. aktivno se započelo sa upisom grobne naknade , kako bi se sredila situacija na groblju i kako bi se tim novcem mogla uređivati infrastruktura na groblju.

Za 2019 godinu u pripremi je niz projekata poput izgradnje reciklažnog dvorišta, podjela spremnika  zaodvojeno prikupljanje otpada te rješavanje odvodnje oborinskih i otpadnih voda na deponiju.

Bitno za napomenuti je kako komunalac upravlja Gradskom tržnicom,a u dogledno vrijeme bit će izgrađena nova tržnica u vrijednosti oko 7 milijuna kuna.

Uprava društva se sastoji od jednog člana- direktora . Trenutnu funkciju direktora od 2016. god. obnaša Suzana Piškor Radočaj bacc.admin.public.

KOMUNALAC GLINA d.o.o. osnovan je je Aktom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću od 28. 12. 1998. g. i upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Društva je u Glini, Petrinjska 4.

Komunalac Glina d.o.o. registriran je za :

– vađenje kamena
– vađenje šljunka, pijeska i gline
– kupnja i prodaja robe
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem prometu
– upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
– iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
– iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
– čišćenje svih vrsta objekata
– održavanje čistoće
– postupanje s otpadom
– pogrebne i srodne djelatnosti
– održavanje groblja i krematorija
– opskrba toplinskom energijom
– održavanje nerazvrstanih cesta
– uređenje i održavanje parkova, zelenih površina, trgova i dječjih igrališta
– uređenje i održavanje tržnica na malo i stočnog sajma
– plakatiranje i prigodno uređivanje grada
– skupljanje sekundarnih sirovina
– zimska služba
– projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
– nadzor nad gradnjom
– upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Uprava društva se sastoji od jednog člana- direktora . Trenutnu funkciju direktora od 2016. god. obnaša Suzana Piškor Radočaj bacc.admin.public.

Društvo raspolaže potrebnim stručnim kadrom, zapošljavajući  42 djelatnika različitih kompentencija poput : pravnika, ekonomista, ing. građevine, ing. Prehrambene tehnologije, građevinskih djelatnika , vozača i sl.

Riječ Direktora i aktualnosti:

Dolaskom na čelo Društva, aktivno se posvećuje briga oko korisnika javne usluge, posebice se pazi da svaki korisnik usluge dobije pravovremeni odgovor i rješavanje svog problema.

Značajno se ulaže u kupnju nove opreme kojima se zadovoljavaju javne potrebe. Tako je društvo od 2016. godine opremilo se sa 1. malčirom koji služi za košnju trave sa putnog zemljišta ( to je aktivnost koja se prije nije obavljala i koja je naišla na veliko oduševljenje građana), 2. kupnjom dva snježna pluga i posipača za sol ,3. kupnjom traktora hitnner sa priključcima ( koji služi za čišćenje nogostupa od snijega, što je također aktivnost koja se prije nije radila), kupnjom dva teretna vozila za prijevoz pijeska i rovokopača-utovarivača koji sluze za održavanje nerazvrstanih cesta. Također, kupili smo radni stroj Unimog sa priključcima (ralica, rasipač, i malčir koji služi za orezivanje živica , također aktivnost koja se dosada nije radila , bilo bi dobro da se to prilikom radova uslika, snimi..).

Od 2016. Komunalac Glina d.o.o. održava nerazvrstane ceste , što prije nije.

Od 2018. aktivno se započelo sa upisom grobne naknade , kako bi se sredila situacija na groblju i kako bi se tim novcem mogla uređivati infrastruktura na groblju.  ( jer u Glini do sada nisu bila evidentirana grobna mjesta, niti su korisnici plaćali grobnu naknadu).  Upravljamo ukupno sa 70 grobalja.

Od 2016. djelatnici Komunalaca aktivno odrađuju poslove građevine: grobnice, grobni okviri , opločenje staza, posebice smo ponosni na izgradnju „Crkvišta“ ( prostor nasuprot parka sa velikim zeljeznim vratima) , izradili smo pristupni prilaz za invalide iza Gradske uprave .

U protekle 3 godine asvaltirano je više od 20 km nerazvrstane ceste, također putem Komunalaca.  ( predlažem da nešto od navedenog uslika ) .

Komunalac Glina je izvanredni upravitelj stambenih zgrada u Glini.  U protekle 3 godine riješio je imovinsko pravne odnose, odnosno etažiranje tih zgrada na koje su građani čekali preko 20 godina.

Najveću reformu ove godine očekujemo po pitanju gospodarenja otpadom.

Ove godine ide izgradnja reciklažnog dvorišta ( prošli smo na projektu i dobili novac od Fonda  , iznos oko 4 mil kuna).

Prijavili smo se za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada , također u suradnji sa Gradom povukli sredstva od Fonda. ( kante će se dijeliti u ovoj godini).

Trenutno provodimo edukacijsko informativne aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom.  ( također aktivnost koja je u suradnji sa Gradom prijavljenja na projekt EU i tako smo osigurali plaćanje) .

Od strane Fonda Grad je dobio sredstva za rješavanje odvodnje oborinskih i otpadnih voda na deponiju. Izgradnju očekujemo u ovoj godini.

Naposljetku, upravljamo gradskom trznicom, čiju izgradnju smo prijavili na natječaj Agencije za plaćanje i uspješno smo prošli. Čekamo potpisivanje ugovora i idemo u izgradnju nove trznice u Glini. Projekt je vrijedan oko 7 mil kuna. To je projekt koji je Komunalac Glina prijavio samostalno .

Zaključak u ovoj godini Grad Glina će biti veliko gradilište