komunalac_glina

Komunalac Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti osnovan je, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 1. prosinca 1998. godine na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Gline za obavljanje komunalnih djelatnosti na području grada Gline.

Komunalac Glina d.o.o. smješten je na dvije lokacije u Glini. Uprava i osnovne službe poduzeća smještene su u objektu Petrinjska 4, a ostale funkcije poduzeća (smještaj strojeva, vozni park, skladište materijala, opreme, rezervnih dijelova i alata) smještene su u objektu u Jukinačkoj 104.

Objekti u kojima je smješteno poduzeće vlasništvo su Grada Gline. Komunalac Glina je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 %-tnom vlasništvu Grada Gline.

Poduzeće je u trgovačkom sudu registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti:

– Vađenje kamena

– Vađenje šljunka, pijeska i gline

– Kupnja i prodaja robe

– Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

– Javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem prometu

– Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

– Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem

– Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

– Čišćenje svih vrsta objekata

– Održavanje čistoće

– Postupanje s otpadom

– Pogrebne i srodne djelatnosti

– Održavanje groblja i krematorija

– Opskrba toplinskom energijom

– Održavanje nerazvrstanih cesta

– Uređenje i održavanje parkova zelenih površina, trgova i dječjih igrališta

– Uređenje i održavanje tržnica na malo i stočnog sajma

– Plakatiranje i prigodno uređivanje grada

– Skupljanje sekundarnih sirovina

– Zimska služba

– Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

– Nadzor nad gradnjom

– Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije

za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta

DIREKTOR KOMUNALCA GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti:

Suzana Piškor

ADRESA

Petrinjska 4, 44400 GLINA

MBS: 080269327

OIB: 89700668436

Tel. : +385 44 527 891

Telefax: +385 44 527 895

E – mail: info@komunalac-glina.hr

Web: http://www.komunalac-glina.hr/