Komunalac Glina d.o.o. obaviještava sve građane i korisnike javnih vodnih usluga da voda iz gradskog vodoopskrbnog sustava u potpunosti udovoljava zahtjevima ispravnosti Komunalac Glina d.o.o. obaviještava sve građane i korisnike javnih vodnih usluga da voda iz gradskog vodoopskrbnog sustava u potpunosti udovoljava zahtjevima ispravnosti
Obzirom na povećane upite građana i dezinformacije koje su plasirane u javnost, ovime Komunalac Glina d.o.o. obaviještava sve građane i korisnike javnih vodnih usluga... Komunalac Glina d.o.o. obaviještava sve građane i korisnike javnih vodnih usluga da voda iz gradskog vodoopskrbnog sustava u potpunosti udovoljava zahtjevima ispravnosti

Obzirom na povećane upite građana i dezinformacije koje su plasirane u javnost, ovime Komunalac Glina d.o.o. obaviještava sve građane i korisnike javnih vodnih usluga da voda iz gradskog vodoopskrbnog sustava u potpunosti udovoljava zahtjevima ispravnosti temeljem provedenih ispitivanja kakvoće i sukladna je uvjetima iz važećih propisa.

U prilog tomu objavljujemo i najnovije rezultate provedene analize !

KOMUNALAC GLINA D.O.O.

 

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.