TEKSTUALNI DIO PLANA – I opće odredbe, II. odredbe za provođenje i III. završne odredbe

KNJIGA II III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE

 

GP NASELJA 5000 PDF

KARTE 2500 PDF