Obavještavamo Vas da su Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području grada Gline za dijelove katastarskih općina Majske Poljane, Kihalac te za katastarsku općinu Prekopa započeli radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

Izvođač radova je tvrtka Geodata Projekt d.o.o.

Projekt obuhvaća:

  1. Katastarsku izmjeru nekretnina:
  • Utvrđivanje površine i oblika svake nekretnine (parcela, zgrada i drugih građevina)
  • Utvrđivanje stvarnih nositelja prava na nekretninama

 

  1. Izradu novog katastarskog plana

 

  1. Obnovu zemljišne knjige

 

Terenski radovi započinju u ožujku 2023. godine. Nositelji prava na nekretninama pozivaju se  pisanim putem na obilježavanje granica zemljišta sukladno planu obilježavanja.

Ujedno Vas pozivamo na Javni skup o prezentaciji projekta na kojem možete dobiti sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

Javni skup će se održati u

 

ponedjeljak, 6. ožujka 2023. godine u 17:00 sati

U prostorijama Hrvatskog doma Glina, ulica Stjepana i Antuna Radića 10, Glina

 

Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju jer kvaliteta posla uvelike ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – vlasnika i korisnika nekretnina.

 

Pregledna karta