Gradonačelnik Stjepan Kostanjević i Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave, službeno su 12.07.2018. g. otvorili kartozid grada Gline koji je postavljen na zgradu Državne ge   odetske uprave.

Kartozid je zidna karta, topografska karta u podlozi, a u krupnom planu je središte grada u kojem se kartozid nalazi, a postavlja se širom Hrvatske u svrhu bolje edukacije te turističke promidžbe.