Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH
JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RH POPIS NEKRETNINA   Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu RH

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RH

POPIS NEKRETNINA