Informacija o uvidu u nacrt prijedloga Odluke

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline

Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrt odluke.doc