Javni radovi KUU Viduševac Javni radovi KUU Viduševac
KUU Viduševac i ove godine nastavlja obnavljati kulturnu baštinu što je omogućeno preko programa Javnih radova. Viduševljani su sigurni da se neće zatrti njihove... Javni radovi KUU Viduševac

KUU Viduševac i ove godine nastavlja obnavljati kulturnu baštinu što je omogućeno preko programa Javnih radova. Viduševljani su sigurni da se neće zatrti njihove crljene i zgorele rože.

Grad Glina također podupire ove specifične radove.