JAVNI POZIV

za  zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta

za postavljanje privremenih objekata i naprava

Grad Glina 4.,5.,6. i 7. kolovoza 2016. godine, organizira proslavu Dana Grada Gline za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje na lokacijama ŠRC Banovac i Trga bana Josipa Jelačića uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Odobrenje i uvjeti korištenja prodajnog prostora utvrdit će se na temelju Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 4/02) i Odluke o prodaji roba izvan prodavaonica na području Grada Gline (Službeni vjesnik broj 11/16).

Zahtjev za zakup može se preuzeti na Internetskim stranicama Grada Gline ili osobno u Gradu Glina.

Zbog ograničenog prostora prilikom dodjele zakupa prednost će imati zainteresirani koji posluju na području Grada Gline.

Prijave se zaprimaju do 15. srpnja 2016. godine do 15 sati u Uredu gradonačelnika (Grad Glina, ulica Trg bana Josipa Jelačića 2). Sve informacije mogu se dobiti kod gospodina Marina Kaurića na broj telefona 044/551-601.

Obrazac zahtjeva za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta

                        GRAD GLINA