JAVNI POZIV

za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta

za postavljanje privremenih objekata i naprava

Grad Glina 4.,5. i 6.  kolovoza 2017. godine, organizira proslavu Dana Grada Gline za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, na lokacijama ŠRC Banovac i Trg bana Josipa Jelačića, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Odobrenje i uvjeti korištenja prodajnog prostora utvrdit će se na temelju Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 4/02 i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava 10/17) i Odluke o prodaji roba izvan prodavaonica na području Grada Gline (Službeni vjesnik broj 11/16).

Zahtjev za zakup može se preuzeti na Internetskim stranicama Grada Gline ili osobno u Gradu Glini.

Prijave se zaprimaju do 27. srpnja 2017. godine do 15 sati u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu (Grad Glina, Ulica Trg bana Josipa Jelačića 2), soba br. 9. Sve informacije mogu se dobiti kod gospodina Mije Davidovića na broj telefona 044/551-619.

Obrazac zahtjeva za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta:

WORD 

PDF