Grad Glina  5. i 6. kolovoza 2022. organizira proslavu Dana Grada Gline, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.  na lokacijama ŠRC Banovac. Odobrenje i uvjeti korištenja prodajnog prostora utvrdit će se na temelju Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 4/02 i Službeni vjesnik 10/17) i Odluke o prodaji roba izvan prodavaonica na području Grada Gline (Službeni vjesnik 11/16).

Zahtjev za zakup može se preuzeti na Internetskim stranicama Grada Gline ili osobno u Gradskoj upravi Gradu Glini.

Prijave se zaprimaju do 29. srpnja 2022. do 15 sati u Odsjeku za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela (Grad Glina, Ulica Trg bana Josipa Jelačića 2), kontejner broj 6. Sve informacije mogu se dobiti kod komunalnog redara Stjepana Vrbanca na broj telefona 044/551-606.

 

 

JAVNI POZIV zahtjev javna površina 2022.