JAVNI POZIV

za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta

za postavljanje privremenih objekata i naprava

Grad Glina 3., 4. i 5. kolovoza 2018. godine, organizira proslavu Dana Grada Gline za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program.
Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji, na lokacijama ŠRC Banovac i Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Tomislava Roma i Ulica 2. gardijske brigade Gromovi
Odobrenje i uvjeti korištenja prodajnog prostora utvrdit će se na temelju Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 4/02 i Službeni vjesnik br. 10/17 i Odluke o prodaji roba izvan prodavaonica na području Grada Gline (Službeni vjesnik broj 11/16).
Zahtjev za zakup može se preuzeti na Internetskim stranicama Grada Gline ili osobno u Gradu Glini.
Prijave se zaprimaju do 31. srpnja 2018. godine do 15 sati u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu (Grad Glina, Ulica Trg bana Josipa Jelačića 2), soba br. 9. Sve informacije mogu se dobiti kod gospodina Mije Davidovića na broj telefona 044/551-619 i gospodina Stjepana Vrbanca na broj telefona 044/551-606.

Obrazac zahtjeva za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta:

Zahtjev