Zajednica športskih udruga grada Gline objavljuje javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Gline za 2019. godinu.

Datum objave javnog poziva je 14.12.2018., a rok za dostavu prijava je 14.1.2019. godine.

 

U prilogu se nalazi dokumentacija potrebna za prijavu na Javni poziv, a sastoji se od uputa za prijavitelje, obrasca opisa programa, obrasca proračuna projekta, izjave o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja te kriterija za vrednovanje predloženih programa za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu.

 

Upute za prijavitelje – Javni poziv

Obrazac 1 – Javni poziv

Obrazac 2 – Javni poziv

Obrazac 3 – Javni poziv

Kriteriji javni poziv