JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU   Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja... JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnom doprinosu