JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnom doprinosu