JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Očitovanje

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi