Temeljem Odluke  o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene („Službeni vjesnik“ broj 33/12) Grad Glina raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene

 

  1. 1.      Predmet Javnog poziva:

Sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene na području Grada Gline.

  1. 2.      Opći uvjeti i kriteriji sufinanciranja:

Korisnici mjere sufinanciranja su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava, imaju prebivalište na području Grada Gline te imaju objekte poljoprivredne namjene za koje traže sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije na području Grada Gline.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao:

–          trgovačko društvo, obrt ili zadruga (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti)

–          seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno  gospodarstvo upisano u  Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava ( u daljnjem tekstu: Upisnik).

Ukoliko je korisnik gradske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, te je temeljem toga ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik je dužan dobivena sredstva vratiti u proračun Grada Gline, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u poljoprivredi za narednih pet (5) godina.

  1. 3.      Potrebna dokumentacija:

     Obrasci zahtjeva za  subvenciju u kojima je navedena dokumentacija koju je

potrebno priložiti zahtjevu mogu se podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina (soba 12) kao i na gradskoj web stranici: www.grad-glina.hr.

4. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev, te se mogu dobiti
potrebne informacije:

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom:«zahtjev za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene

» – ne otvaraj, na adresu: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline; Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline (soba 12)  ili na broj telefona 044/551-616.

5.  Vrijeme trajanja Javnog poziva:

Javni poziv je  otvoren do 05.10.2012. godine. 

6. Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

 

GRAD GLINA

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/JAVNI-POZIV-LEGALIZACIJA-POLJ-OBJEKATA.pdf” target=”_blank”]JAVNI POZIV-LEGALIZACIJA POLJ  OBJEKATA[/button]

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/OBRAZAC-1.doc” target=”_blank”]OBRAZAC .doc[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/OBRAZAC.docx” target=”_blank”]OBRAZAC .docx[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/OBRAZAC-1.pdf” target=”_blank”]OBRAZAC pdf[/button]