Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 , 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Gradonačelnik Grada Gline, objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2015. godinu

 

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2015.g. za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati su: javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, socijalnoj skrbi, briga o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima, te ostale djelatnosti od interesa za Grad Glinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i vjerske zajednice koje obavljaju djelatnost na području Grada Gline: Udruga je registrirana i djeluje na području Grada Gline, Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Udruga ima važeći Statut i druge akte i pravilnike, Udruga uredno vodi zakonom propisane evidencije, Projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo potrebe svojih članova.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni isključivo na prijavnici koja se može dobiti u Stručnoj službi Grada Gline, Pisarnici Grada Gline i na internetskim stranicama www.grad-glina.hr .

Na prijavnici može biti samo jedan program. Ukoliko na prijavnici nema dovoljno mjesta za sve podatke koje predlagatelj želi upisati, prijavnici se mogu ti podaci priložiti na posebnom listu papira. U slučaju da predlagatelj predlaže više programa potrebno je za svaki program ispuniti posebnu prijavnicu.

Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti, u protivnom se neće razmatrati, niti će se taj program uvrstiti u Proračun Grada Gline za 2015. g.

Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja mora biti obrazložen, a broj korisnika i  iznos potpora za pojedini program uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa  u kojem će navesti ukupne troškove izvršenja programa , dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih izvora, dokaz o prijavljenom programu, županijski proračun, državni proračun, fondovi… i dio sredstava koja predlažu da ih osigura Grad Glina.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, članovi Zajednice športskih udruga Grada Gline dostavljaju Zajednici na adresu: Kneza Branimira 35, Glina.

Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina do zaključno 30. rujna 2014.g.

 

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati kao ni prijedlozi programa onih udruga koje nisu dostavile Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za prethodnu godinu ili koje su dostavile izvješće a nisu namjenski utrošile sredstva.

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/08/prijavnica-za-2015-g.doc” target=”_blank”]Prijavnica za 2015.g[/button]