Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Gline  za 2014. godinu Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Gline  za 2014. godinu
Na temelju članka  9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90., 27/93. i 38/09), članka 101. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik ... Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Gline  za 2014. godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90., 27/93. i 38/09), članka 101. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik  16/13) i  Zaključka o raspisivanju javnog poziva  za predlaganje programa javnih potreba od 29. kolovoza 2013. (KLASA: 612-01/13-01/05, URBROJ:2176/20-13-1), objavljuje se

Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Gline  za 2014. godinu

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2014.g. za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati su: javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, socijalnoj skrbi, briga o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima, te ostale djelatnosti od interesa za Grad Glinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i  vjerske zajednice koje obavljaju djelatnost na području Grada Gline.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni isključivo na  prijavnici koja se može dobiti u Stručnoj službi Grada Gline, Pisarnici Grada Gline  i na internetskim stranicama www.grad-glina.hr .

Na prijavnici može biti samo jedan program. Ukoliko na prijavnici nema dovoljno mjesta za sve podatke koje predlagatelj želi upisati, prijavnici se mogu ti podaci priložiti na posebnom listu papira. U slučaju da predlagatelj predlaže više programa potrebno je za svaki program ispuniti posebnu prijavnicu.

Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti, u protivnom se neće razmatrati, niti će se taj program uvrstiti u Proračun Grada Gline za 2014. g.

Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja mora biti obrazložen, a broj korisnika i  iznos potpora za pojedini program uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa  u kojem će navesti ukupne troškove izvršenja programa , dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava koja predlažu da ih osigura Grad Glina.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, članovi Zajednice športskih udruga Grada Gline dostavljaju Zajednici na adresu: Kneza Branimira 35, Glina.

Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina do zaključno 30. rujna 2013.g.

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2014. godinu PRIJAVNICA za financiranje programa javnih potreba  Grada Gline za 2014. godinu

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.