Dodjela bespovratnih potpora (subvencija) Sisačko-moslavačke županije po Projektu “Tradicijski i umjetnički obrti” za 2014.g., sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko- moslavačkoj županiji tijekom 2014. godine (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 16/13).

kolovrat_01

Projekt je namijenjen poticanju slijedećih vrsta obrta:

 •     bačvar
 •     bakrokotlar
 •     četkar
 •     dimnjačar
 •     kišobranar
 •     kitničar
 •     klobučar
 •     knjigoveža
 •     košarač,  izrada  predmeta  od  slame  i pruća
 •     kovač
 •     krovopokrivač
 •     krznar
 •     lončar
 •     mlinar
 •     pećar (izrada i slaganje keramičkih peći)
 •     kamenoklesar
 •     puhanje stakla
 •     brušenje stakla, kristala
 •     izrada vitraja
 •     lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta)
 •     puškar (izrada i popravak unikatnog oružja)
 •     pismoslikar
 •     postolar (ručna i zrada i poprava kobuće)
 •     remenar
 •     restauriranje i ručna izrada namještaja
 •     staklar
 •     svjećar, medičar, licitar
 •     tesar
 •     tokar
 •     tkanjena tkalačkom stanu
 •     urar (isključivo održavanje i popravci)
 •     užar
 •     vlasuljar
 •     izrada suvenira na tradicionalni način
 •     krojač    (šivanje po mjeri, popravci odjeće)
 •     restauriranje(zgrada, namještaja i dr.)
 •     graditelj glazbala
 •     čipkar i zlatovez
 •     izrada i restauriranje narodnih nošnji
 •     zlatar–filigran
 •     ručnokovanje- umjetnička bravarija

Korisnici sredstava potpore po ovom Projektu obrtnici koji:

-obavljaju djelatnosti imaju sjedište obrta na području Sisačko-moslavačke županije

-su registrirani najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja zahtjeva

-pozitivno posluju

-imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

-su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije u proteklom razdoblju

 

Sredstva potpore su namijenjena za: 
– poboljšanje uvjeta rada radionice/uređenje poslovnog prostora:
– građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja
– opremanje prostora (uredski i radni namještaj – radni stolovi, stolci, police i ormari)
– nabavu opreme i alata
– edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda – ispitivanje i testiranje proizvoda,
promotivne aktivnosti, inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.
– ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog /umjetničkog obrta
– nastup na obrtničkim, poduzetničkim i drugim sajmovima u RH
(zakup i opremanje izložbenog prostora)
– podmirenje troškova poslovanja (komunalna naknada, režijski troškovi, zakup poslovnog
prostora i sl.)

Sredstva potpore se ne mogu koristiti za: 
– porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade
– nabavu/najam vozila
– nabavu repromaterijala, potrošni materijal, sitni inventar

Potpora se odnosi na troškove u tekućoj kalendarskoj godini.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna po korisniku

 

IZJAVA O KORISTENIM DRZAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZJAVA O KORISTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZVJESTAJ O PROVEDBI PROJEKTA TRADICIJSKI I UMJETNICKI OBRTI

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA PO PROJEKTU ”TRADICIJSKI I UMJETNICKI OBRTI”

SKUPNA IZJAVA

ZAHTJEV ZA UKLJUCIVANJE U PROJEKT

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava raspoloživih za realizaciju ovog Projekta, a najkasnije do 30. lipnja 2014.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresi: turizam@smz.hr.

 

Izvor: www.smz.hr