Javni poziv – savjetovanje s javnošću (PDF)

Javni poziv – savjetovanje s javnošću

Nacrt Odluke

OBRAZAC-SUDJELOVANJA-JAVNOSTI-U-INTERNETSKOM-SAVJETOVANJU

OBRAZAC-SUDJELOVANJA-JAVNOSTI-U-INTERNETSKOM-SAVJETOVANJU (PDF)

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću