Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline

Ponudbeni list

Odluka o izboru ponuditelja