Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline KLASA: 310-02/16-01/05 URBROJ: 2176/20-04-16-1 gradonačelnik Grada Gline objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC PONUDE
TROŠKOVNIK ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JAVNU RASVJETU NA PODRUČJU GRADA GLINE
ODLUKA