JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gline