Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gline

Dopuna javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gline

Obavijest o objavi Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gline