JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Uredu gradonačelnika, na upražnjeno radno mjesto

– upravni referent za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica.

https://narodne-novine.nn.hr

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu – DRUŠTVENE

Poziv na testiranje – društvene djelatnosti