JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJNJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA GLINE

PONUDBENI LIST