Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisao je Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline.

Javni natječaj objavljen je u Večernjem listu 16.05.2016. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.06.2016. godine do 09:00 sati do kad ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici Grada Gline bez obzira na način dostave.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline

TROŠKOVNIK za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline