Javni natječaj za udruge

PRIJAVNICA-za-2021.-godinu

Uputa za prijavitelje 2021

Kopija Obrazac prijave proracuna 2021.- Obrazac 2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja- Obrazac 3

Privola- Obrazac 4

Obrazac izjave o nekažnjavanju- Obrazac 5

Izjava o točnosti podataka- Obrazac 6

Izjava o partnerstvu – Obrazac 7

Obrazac IZVJEŠĆE o radu za 2021.- Obrazac 8