Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave 17. travnja do 18. svibnja 2018. godine.

Dokumentacija:

Javni natječaj za financiranje programa udruga iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

Obrazac proračuna 2018.

Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje programa udruga

Uputa za prijavitelje

Izjava-o-partnerstvu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac opisa programa- projekta- manifestacije

Izjava o točnosti podataka