Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2019. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave, 19. veljače do 20. ožujka 2019. godine.

Dokumentacija:

Odluka gradonačelnika

Javni natječaj za udruge

Izjava o partnerstvu

Izjava o točnosti podataka

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac IZVJEŠĆE za 2019.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac prijave proračuna

Obrazac za ocjenu kvalitete

PRIJAVNICA za 2019. godinu

Privola

Uputa za prijavitelje