Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2020. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave, 09. lipnja do 09. srpnja 2020. godine.

Dokumentacija: u privitku kao i tekst natječaja

 

Javni natječaj za udruge 2020.- 6 mj.

Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje programa udruga 2020.- 6 mj.

PRIJAVNICA-za-2020.-godinu (002)

Uputa-za-prijavitelje 2020- 6 mj.

Kopija Obrazac prijave proracuna 2020.- Obrazac 2 (002)

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja- Obrazac 3

Privola- Obrazac 4

Obrazac izjave o nekažnjavanju- Obrazac 5

Izjava o točnosti podataka- Obrazac 6

Izjava-o-partnerstvu – Obrazac 7

Obrazac IZVJEŠĆE za 2020.- Obrazac 8