Poziv na javnu tribinu

»Svoj otpad odvoji, uopće ne dvoji i reciklažom svijet osvoji«

 

Grad Glina poziva sve zainteresirane na javnu tribinu »Svoj otpad odvoji,

uopće ne dvoji i reciklažom svijet osvoji« koja će se održati u petak, 29. travnja 2022., s početkom u 12,45 sati u Hrvatskom domu Glina (kino dvorana).

Javna tribina održat će se u suradnji s izv.prof.dr.sc. Sanjom Kalamburom.

Na javnoj tribini govorit će se o kružnom gospodarstvu i zahtjevima koji proizlaze iz njega te kružnom gospodarstvu u praksi i važnosti odvajanja otpada.

 

 

 

GRAD GLINA

 

Letak (1)