Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poziva Vas na Javnu tribinu na temu samoobnove koja će se održati u utorak, 07.03.2023. u 18 sati, u kinodvorani Hrvatskog doma Glina, Stjepana i Antuna Radića 10.

Najveća prednost samoobnove je što podnositelj zahtjeva, odnosno osoba koja ima pravo na samoobnovu, sama bira projektanta i izvođača radova, što znači da nema dugotrajnog postupka javne nabave, pa je postupak ubrzan.

Za više informacija možete posjetiti Informativni centar „Obnova“, Trg bana J. Jelačića 2, Glina (dvorište Gradske uprave), kontejner br. 11.