Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” 2014.-2020. u završnoj je fazi.

Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javna rasprava sa zainteresiranom javnošću.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije zainteresirani dionici mogu dostaviti putem elektroničke pošte: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr,  odnosno direktno u Ured LAG-a na adresu: LAG Zrinska gora – Turopolje, trg dr. Franje Tuđmana 10/2, 44250 Petrinja zaključno sa 05. travnjom 2016. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 044/812-933, odnosno mobitela: 091/569-7744, 091/604-8501 i 091/604-8502 te putem elektroničke pošte: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

LRS LAG-a preuzmite klikom na sljedeći link: LRS LAG ZGT 2014 -2020 FINAL DRAFT