U tijeku su radovi na projektu Izvođenje radova na redovitom održavanju nerazvrstane ceste
NC113 Put groblja sv. Mihaela i NC114 Put zaselak Crna gora u Donjem Selištu. Ukupna
vrijednost radova i usluga iznosi 484.087,50 kn s PDV-om, a Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije putem Programa za poboljšanje infrastrukture na
područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina sufinancira navedeni projekt.