Radove na održavanju dijela nerazvrstane ceste NC10 Baltić brdo – Balinac u naselju Balinac koji su u tijeku sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od  250.000,00 kn. Ukupna vrijednost radova je 881.969,60 kn.